Kosten

Geen winstoogmerk.

De kosten voor een NIVTTA-certificaat komen volledig ten goede aan de beroepsgroep en de gecertificeerde trainers en trainingsacteurs. Het NIVTTA heeft geen winstdoelstelling.

De kosten voor een NIVTTA-certificeringstraject bedragen € 165,- per jaar (excl. BTW). Dit bedrag kunt u in een keer betalen (€ 495,-) of in drie gelijke termijnen van € 165,-. De kosten worden dan verspreid over drie jaar.

Het bedrag wordt besteed aan uw audit door een auditor tijdens een training, u ontvangt een terugkoppeling, u krijgt evaluatieformulieren en een rapportage, uw registratie en uw certificaat. Een klein deel van het bedrag wordt gebruikt voor de organisatie van het NIVTTA.