Certificeringsprocedure

Certificeringsprocedure

Als u geinteresseerd bent in een NIVTTA-certificaat dan kunt u een e-mail sturen naar het NIVTTA en u aanmelden voor de certificeringsprocedure.

Er wordt dan telefonisch contact met u opgenomen. Vervolgens ontvangt u de documenten die betrekking hebben op de algemene eisen. Deze ondertekent u en u vult de documenten aan met het gewenste materiaal (KvK, VAR, VoG et cetera).

Na ontvangst van de documenten neemt de auditor contact met u op om een afspraak te maken. Gezamenlijk plant u de audit in. Uiteraard raden wij u aan om uw opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen en hiervoor toestemming te vragen.

Als de dag van de audit gekomen is, introduceert u de auditor aan de groep en voert de training uit zoals u dat gewend bent. De auditor zal vanzelfsprekend niet ingrijpen in het trainingsproces. Tijdens pauzes kan de auditor enkele vragen aan u stellen. Na de audit ontvangt u binnen een week een kort verslag met de bevindingen van de auditor en eventuele aandachtspunten.

Na afloop van de audit wordt uw audit en de aangeleverde documenten besproken in de vakcommissie. De vakcommissie zal de verzamelde bewijsstukken beoordelen en uiteindelijk besluiten of u voor het certificaat in aanmerking komt. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden ook veilig opgeslagen. Het NIVTTA verstrekt deze gegevens niet aan derden.