Nivtta

[row]

[col type=”1_2″ class=””]

Het NIVTTA ondersteunt kwaliteitsbewuste trainers en trainingsacteurs binnen het Nederlandse taalgebied. Het instituut zet zich in voor kwaliteitsnormering en kwaliteitsbewaking door middel van het toekennen van certificaten. De certificaten zijn alleen toegankelijk voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen. Het NIVTTA is onafhankelijk.

[/col]

[col type=”1_2″ class=””]

Het NIVTTA heeft als taak het aanleggen en beheren van een openbaar register waarin diegenen die aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, op hun verzoek worden ingeschreven als NIVTTA-gecertificeerd trainer, trainingsacteur of beide.

[/col]

[/row]

[divider type=””]

[title type=”h2″ class=”text-bold”]Speerpunten en doelstellingen[/title]

[check_list]

 • Het ontwikkelen van kwaliteitsnormeringen zodat de beroepsgroep zich verder kan ontwikkelen
 • Het verstrekken van keurmerken zodat inzichtelijk wordt welke kwaliteit u kunt verwachten
 • Het organiseren en stimuleren van ontmoetingen zodat kennis en ervaring uitgewisseld kan worden
 • Het beschrijven van de kwaliteit van het werk van trainers en trainingsacteurs
 • Het maken van afspraken over het aanspreken op de geleverde kwaliteit
 • Het versterken van het imago van trainers en trainingsacteurs
 • Zorgen voor meer samenhang tussen beroepen en opleidingen
 • Wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek stimuleren zodat het niveau van trainingen wordt verbeterd

[/check_list]

[divider type=””]

[title type=”h2″ class=”text-bold”]NIVTTA realiseert deze doelen als volgt[/title]

[check_list]

 • Het optreden van kandidaten wordt getoetst aan de gestelde kwaliteitscriteria
 • NIVTTA voert het beheer over een register van geregistreerde trainers en trainingsacteurs
 • NIVTTA voert het beheer over een register van geaccrediteerde opleidingen, trainingen en workshops

[/check_list]

[divider type=””]

[row]

[col type=”1_3″ class=””]

[title type=”h2″ class=”text-bold”]Aanmelden?[/title]

Het NIVTTA is toegankelijk voor alle professionals die als trainer of als trainingsacteur werkzaam zijn, mits zij kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria…

[button class=”btn btn_orange button_link_small margin-top-30″ link=”/aanmelden/”]Meld je aan![/button]

[/col]

[col type=”1_3″ class=””]

[title type=”h2″ class=”text-bold”]Raadplegen[/title]

Er worden vrijwel iedere week nieuwe trainers en trainingen toegevoegd aan de lijst…

[button class=”btn btn_orange button_link_small margin-top-30″ link=”https://www.nivtta.nl/?post_type=work&posts=all”]Raadpleeg trainers & trainingen[/button]

[/col]

[col type=”1_3″ class=””]

[title type=”h2″ class=”text-bold”]Contact[/title]

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op via het formulier.

[button class=”btn btn_orange button_link_small margin-top-30″ link=”/contact/”]Neem contact op[/button]

[/col]

[/row]