De toegevoegde waarde

Continuïteit in tevredenheid

Heeft u een 1ste graad certificaat behaald dan bent u aantoonbaar in staat gebleken om gedurende langere tijd naar tevredenheid van deelnemers en opdrachtgevers op hoog niveau kwaliteit te leveren.

Uw kwaliteit is het resultaat van meesterschap in uw vak. Uw prestaties in het verleden zijn in dit geval wel een garantie voor de toekomst. Uw opdrachtgevers kunnen verwachten dat hun medewerkers na afloop van een training met NIVTTA professionals tevreden op de training zullen terugkijken.

Continuïteit in kwaliteit

Een 1ste graadcertificaat is voor u het bewijs dat kwaliteit een continue factor is in uw optreden en handelen. U streeft naar continuïteit in kwaliteit.

Uw opdrachtgever kan uw inzet als trainer of trainingsacteur met een 1ste graadcertificaat (NIVTTA Professional) met veel vertrouwen tegemoet zien. Bent u in concurrentie met anderen om een opdracht te verwerven dan is een NIVTTA-certificaat zondermeer een voordeel.

Continuïteit in ontwikkeling

Een 1ste graad gecertificeerd trainer en trainingsacteur is verplicht om continu te werken aan zijn of haar deskundigheid. Om het certificaat te kunnen behouden moet de gecertificeerde persoon in drie jaar tijd minimaal 80 uur aan zijn of haar ontwikkeling hebben besteed.

Dit betekent dat uw opdrachtgevers weten dat zij met een NIVTTA gecerticeerde trainer of trainingsacteur iemand in huis halen die op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied.