Eisen kwaliteitscertificaten

1ste graad en 2e graad.

Het NIVTTA geeft twee certificaten uit voor trainers en trainingsacteurs.

 • 1ste graad – NIVTTA Professional.
  Dit is voor professionals die voldoen aan de kwaliteitseisen en ook voldoen aan het urencriterium

 • 2e graad – NIVTTA Competent.
  Dit is voor de professionals die wel over de competenties beschikken maar niet voldoen aan het urencriterium. Zij zijn beperkt werkzaam op het vakgebied.

1ste graad – NIVTTA Professional.

Om dit keurmerk te verkrijgen wordt getoetst of de persoon in voldoende mate de competenties bezit die nodig zijn om de kwaliteit te leveren waar het NIVTTA voor staat en of de persoon in staat is om deze kwaliteit gedurende langere tijd (drie jaar) ook daadwerkelijk te leveren.

Doelgroep

Trainers en trainingsacteurs die voldoen aan het urencriterium.

Toetsing trainer

 • De kandidaten worden tijdens een audit beoordeeld of zij aan de competenties voldoen.
 • De kandidaten krijgen 210 gewaarmerkte evaluatieformulieren van het NIVTTA. De deelnemers aan De training vullen dit in na afloop van de training die de kandidaat verzorgt. De gemiddelde eindscore van de deelnemers moet een 8 of hoger zijn. Steekproefsgewijs worden de formulieren gecontroleerd.
 • Elk jaar moet de kandidaat 70 formulieren aanleveren met een gemiddelde score van 8 of hoger.
 • De kandidaat dient jaarlijks minimaal 100 dagdelen training te verzorgen.
 • De kandidaat dient in drie jaar minimaal 80 uur te besteden aan zijn of haar ontwikkeling.
 • De kandidaat dient te voldoen aan de algemene eisen.

Toetsing acteur

 • De kandidaten worden tijdens een auditie beoordeeld of zij aan de competenties voldoen.
 • De kandidaten krijgen 30 gewaarmerkte evaluatieformulieren van het NIVTTA. Professionals met wie de acteur in trainingen samenwerkt vullen het formulier na de inzet van de acteur in. De gemiddelde eindscore moet een 8 of hoger zijn. Steekproefsgewijs worden de formulieren gecontroleerd.
 • Elk jaar moet de kandidaat 10 formulieren aanleveren met een gemiddelde score van 8 of hoger.
 • De kandidaat dient jaarlijks minimaal 100 dagdelen training te verzorgen.
 • De kandidaat dient in drie jaar minimaal 80 uur te besteden aan zijn of haar ontwikkeling.
 • De kandidaat dient te voldoen aan de algemene eisen.

2e graad – NIVTTA Competent.

Om dit keurmerk te verkrijgen wordt getoetst of de persoon in voldoende mate de competenties bezit die nodig zijn om de kwaliteit te leveren waar het NIVTTA voor staat. De kandidaat voert te weinig werkzaamheden uit om aanspraak te kunnen maken op het certificaat NIVTTA-Professional.

Doelgroep

Parttime trainers / trainingsacteurs die niet voldoen aan het urencriterium van het eerste graadcertificaat. Nieuwkomers in de beroepsgroep, bijvoorbeeld personen die zojuist een relevante opleiding hebben afgerond.

Toetsing trainer

 • De kandidaten worden tijdens een audit beoordeeld of zij aan de competenties voldoen.
 • De kandidaten krijgen 40 gewaarmerkte evaluatieformulieren van het NIVTTA. De deelnemers aan de training vullen dit in na afloop van de training die de kandidaat verzorgt. De gemiddelde eindscore van de deelnemers moet een 8 of hoger zijn. Steekproefsgewijs worden de formulieren gecontroleerd.
 • De kandidaat dient jaarlijks minimaal 20 dagdelen training te verzorgen.
 • De kandidaat dient te voldoen aan de algemene eisen.

Toetsing acteur

 • De kandidaten worden tijdens een auditie beoordeeld of zij aan de competenties voldoen.
 • De kandidaten krijgen 15 gewaarmerkte evaluatieformulieren van het NIVTTA. Professionals met wie de acteur in trainingen samenwerkt vullen het formulier na de inzet van de acteur in. De gemiddelde eindscore moet een 8 of hoger zijn. Steekproefsgewijs worden de formulieren gecontroleerd.
 • Elk jaar moet de kandidaat 5 formulieren aanleveren met een gemiddelde score van 8 of hoger.
 • De kandidaat dient jaarlijks minimaal 20 dagdelen training te verzorgen.
 • De kandidaat dient te voldoen aan de algemene eisen.

Algemene eisen 1ste en 2e graad

Naast de kwaliteitseisen hanteert het NIVTTA enkele algemene eisen.

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Ondertekening van en zich houden aan de beroepscode van het NIVTTA.
 • Beschikt over een verklaring omtrent gedrag.
 • Voldoen aan het minimum aantal actieve praktijkuren.
 • Beschikken over een geldige VAR.
 • Hanteren van leveringsvoorwaarden en een klachtenprocedure.
 • Niet in surseance van betaling of faillissement verkerend.
 • Inschrijving bij de kamer van koophandel.

Competenties en gedrag

De gedragingen van de trainer en de trainingsacteur worden beoordeeld tijdens een audit. Dit houdt in dat een auditor gedurende een dagdeel een training bijwoont die door de kandidaat wordt uitgevoerd. U wordt geaudit op gedrag dat behoort bij de volgende competenties.

 • Contact maken en veiligheid creëren.
 • Leiding geven en nemen.
 • Ondersteunen en samenwerken.
 • Beïnvloeden en presenteren.
 • Analyseren en feedback geven.
 • Didactiek en leren.
 • Organiseren en uitvoeren.
 • Aanpassen en aankunnen.
 • Initiatief en resultaat.