Aanbieders van opleidingen

Voor aanbieders van workshops, trainingen en opleidingen

De Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister NIVTTA verleent accreditaties aan aanbieders van deskundigheid bevorderende activiteiten. Dit betekent dat de geaccrediteerde aanbieder verantwoordelijk is dat de door hem opgevoerde activiteiten voldoen aan de eisen die door de Accreditatiecommissie zijn gesteld. Jaarlijks voert de Accreditatiecommissie steekproeven uit. Door middel van deze steekproeven controleert de Accreditatiecommissie of het aanbod van de geaccrediteerde aanbieders voldoet aan de gehanteerde criteria. De accreditatiecriteria kunt u opvragen bij het secretariaat van het NIVTTA.