PDA – Pedagogisch didactische aantekening als bevoegd docent

Inleiding
Wilt u uw werkterrein verbreden of verleggen naar het reguliere onderwijs? Dan is een pedagogisch didactisch getuigschrift verplicht. Met een dergelijk getuigschrift of aantekening bent u bevoegd docent.

Als u regelmatig les geeft aan lesgroepen dan beschikt u uiteraard over specifieke vakinhoudelijke expertise. Indien u deze expertise wilt aanvullen met didactische en pedagogische kennis dan kunt u gebruik maken van deze opleiding. Met deze opleiding kunt u uw officiële pedagogisch didactisch aantekening behalen. Dit getuigschrift maakt dat u uw werkgebied kunt uitbreiden naar onderwijsinstellingen. U bent dan immers bevoegd docent.

De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met Hogeschool Windesheim.

Doelgroep
Voor trainers en trainingsacteurs met meerdere jaren ervaring die hun werkterrein willen verleggen of verbreden naar het reguliere onderwijs. Voor diegenen die als zij-instromer aan de slag willen als docent.

Programma
De opleiding bestaat uit het aanleveren van een portfolio. Door middel van het portfolio kunt u aantonen op welke competenties u voor vrijstelling in aanmerking komt. Na de beoordeling van het portfolio wordt bepaald of u in aanmerking kunt komen voor de verkorte opleiding (6 tot 10 lesdagen) of voor de reguliere opleiding (een jaar).


Deze opleiding start maximaal tweemaal per jaar. Stuur een e-mail naar ons secretariaat om meer informatie over de startdata te krijgen. De locatie is Zwolle.

Kosten
€ 2.750,00.

Author Description

nivtta

Reageren

karakters over
Uw reactie wordt niet getoond op de website.